Kuntaseminaarien satoa

Osana LeKeY-hanketta olemme järjestäneet loppuseminaareita toiminnan toteuttajille ja muille kiinnostuneille yhteistyökunnissamme Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Liedossa tähän mennessä. Jokainen seminaari on ollut erilainen, ja kaikista olemme saaneet toiminnan jatkoa ajatellen tärkeää palautetta ja hyviä kehitysideoita. Viimeisimpänä vuorossa oli Lieto, johon kahden hanketyöntekijän, Päivin ja Sinin, voimin matkasimme LeKe-toteuttajia kohtaamaan. Päivä oli kaunis ja aurinkoinen kun kuljimme Lue lisää!

LeKe-koulutus tulossa syksyllä 2022

Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkauteen ja keskittymiseen liittyviä pulmia. LeKe-ryhmässä vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmät vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne Lue lisää!

Ensimmäisen LeKe-koulutuksen jälkimainigeissa

Ensimmäinen LeKe-toimintamallin toteuttamiseen valmistava koulutus on saatu päätökseensä, ja sen tuloksena eri puolilla Suomea on nyt sote-työntekijöistä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista koostuvia tiimejä, joilla on valmiudet toteuttaa omassa kunnassaan LeKe-toimintamallia perheiden tukemiseen. Koulutus oli OPH:n rahoittama, nimeltään ”Ylivilkkaiden lasten ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyönä”. Koulutuksen aikana tiimit vetivät omissa kunnissaan osana omaa työtään vanhempien Lue lisää!

Syksyn LeKe-koulutukseen ilmoittautuminen auki!

Ensimmäinen LeKe-toimintamallin toteuttamiseen valmistava koulutus pyörähtää käyntiin ensi syksynä, ja ilmoittautuminen on auki. Ilmoittautumaan pääset allaolevasta linkistä: https://koju.nmi.fi/tuote/oph-leikitaan-ja-keskitytaan-ylivilkkaiden-lasten-tukeminen-varhaiskasvatuksen-ja-terveydenhuollon-yhteistyona-20-8-ja-14-1-2022-webinaari-ja-helsinki/?fbclid=IwAR3GVnmhZwH1n1gnkkXyfQOWltXbfEAwrzAHysi-kydU6coUIEY-GY3j3kM Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen erityisopettajille/varhaiskasvatuksen opettajille (1–2) työparinaan 1–2 psykologia, joista muodostuu tiimi. Koulutukseen otetaan 6 tiimiä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Leikitään ja keskitytään -ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana viikoilla 43–50. Koulutuksen tarkoitus on tukea lasten parissa työskentelevien ammattilaisten Lue lisää!

Kokemuksia vanhempien ryhmistä

Vaikka LeKe yhdessä -mallissa toiminnan painopiste on varhaiskasvatuksessa, on vanhemmilla edelleen kokonaisuudessa tärkeä rooli, ja yhteistyö perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä nähdään tärkeänä. Lasten itsesäätelyn kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten silloin, kun kaikki lapsen tärkeissä kasvuympäristöissä olevat aikuiset puhaltavat asiassa yhteen hiileen. Koko ryhmän toiminnan aikana vanhempien oli mahdollista osallistua vanhempainiltaan, ja pienryhmätoiminnan aikana vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta Lue lisää!

Päiväkotien leikkisä kevät 2021

Kevään aikana LeKe yhdessä -toiminta on pyörinyt tiiviisti viidessä päiväkodissa Jyväskylässä, Espoossa ja Rovaniemellä.  LeKe yhdessä on  uusi toimintamalli, joten olemme kaikki – niin hankkeessa kuin päiväkodeissa – menneet kohti uutta ja tuntematonta! LeKe yhdessä -toimintamalli koostuu kahdesta vaiheesta: koko ryhmän vaiheesta ja pienryhmävaiheesta. Koko ryhmän vaihe toteutui 25.1. – 12.3., ja siinä päiväkodeissa kaikille Lue lisää!

Etäleikkivinkkejä!

Olemme koonneet etäleikkivinkkejä kannustaaksemme lapsia leikkimään esimerkiksi kavereiden ja isovanhempiensa kanssa myös silloin, kun kasvokkain tapaaminen ei onnistu. Tulemme lisäämään säännöllisin väliajoin! Vinkit löydät täältä.

Pieni iso oivallus: itsesäätely on kehittyvä taito

LeKe-hankkeessa olemme loppusuoralla, nyt jo monenlaisia kokemuksia ja oivalluksia rikkaampia. Vanhemmilta ryhmätoiminnan aikana saamamme palaute on ollut tärkeää ja meille LeKe-tiimiläisille tietenkin varsin mielenkiintoista, jopa jännittävää. Minkälaisia asioita vanhemmat ovat kokeneet tärkeäksi toiminnassa? Nostavatko he esiin asioita, joita me tiimiläiset emme ole tulleet ajatelleeksikaan? Tarkoitukseni ei ole tässä tekstissä käydä läpi koko saamamme palautteen moninaisuutta. Lue lisää!