Itsesäätely on jokapäiväisen elämän sujumisen ja onnistumisen kannalta olennaista – se auttaa suuntaamaan ja hallitsemaan omaa käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita. Toiminnanohjaustaidot ovat itsesäätelyn kannalta keskeisiä. Toiminnanohjaus koostuu useista erilaisista taidoista, joiden yhteispeliä arjen tilanteissa tarvitaan.

Esimerkiksi ulos lähteminen vaatii toiminnanohjaukselta jo paljon: mukaan otettavat ja päälle puettavat asiat on pidettävä mielessä ja samalla muut tekemiset pitäisi lopettaa ja mieleen tulevat asiat pitäisi jättää huomiotta. Muiden puuhien lopettaminen vaatii inhibitiota eli kykyä hillitä automaattisia reaktioita ja suuresti motivoivia mutta haitallisia toimintoja. Vaatteiden löytämiseen tarvitaan tarkkaavuutta ja mukaan otettavien asioiden mielessä pitämiseen työmuistia. Lähtötilanteessa saatetaan tarvita myös ajattelun joustavuutta. Voi olla, että sade yllättää tai tulee kiire, jolloin omaa suunnitelmaa ja toimintaa täytyy vaihtaa joustavasti tilanteen mukaan.

Pienten lasten toiminnanohjauksen taidot kehittyvät nopeasti, ja erityisesti n. 3–5-vuoden iässä tapahtuu toiminnanohjauksen taitojen kehityksessä isoja harppauksia. Tässä iässä lapset selviytyvät yhä monimutkaisemmista tehtävistä, jotka vaativat useiden toiminnanohjauksen taitojen yhteispeliä. Itsenäinen pukeutuminen ei kaikilta vielä onnistu, mutta yksinkertaisen ohjeen noudattaminen on jo helpompaa: ”Laita ensin sukat jalkaan, ja pue sitten haalari!”

Toiminnanohjauksen taidot ovat eräänlaisia ”ydintaitoja”, jotka mahdollistavat muiden taitojen kehittymisen ja vaikuttavat siten yksilön kehityskulkuun kokonaisvaltaisesti. Näiden taitojen varhainen tukeminen on tärkeää, jotta ongelmien kasaantuminen voidaan ehkäistä.

Varhaiskasvatusikäisten lasten väliset erot toiminnanohjauksen taidoissa ovat suuria ja siksi kehittyvien taitojen tukeminen näissä varhaisissa vaiheissa on olennaisen tärkeää. Toiminnanohjauksen taidot kehittyvät harjoittelun avulla. Jos taidoissa on haasteita, tarvitaan tavallista enemmän toistoja ja myönteisiä onnistumisen kokemuksia. Parhaiten harjoittelu onnistuu lapsen tuttujen aikuisten ohjauksessa, kotona tai päiväkodin tilanteissa.

Scroll to Top
Skip to content