LeKe-toimintamallin kehittäminen alkoi Leikitään ja keskitytään -hankkeessa 2017-2020

Niilo Mäki Instituutin hallinnoimassa ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamassa hankkeessa sovellettiin ja tutkittiin uusiseelantilaista ENGAGE-interventiota, jonka on kehittänyt Otagon yliopistossa psykologian tohtori Dione Healey.

Toiminnan kohderyhmää olivat 4–5-vuotiaat lapset, joiden vanhemmilla oli huolta lapsen ylivilkkaudesta ja keskittymättömyydestä. Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 95 perhettä. Hankkeen aikana toteutettiin Jyväskylässä, Rovaniemellä ja pääkaupunkiseudulla 20 LeKe-vanhempainryhmää ja lastenryhmää, joiden ohjaajina toimi yhteensä 21 sosiaali- ja terveystoimen (psykologeja sekä perhetyöntekijöitä) sekä varhaiskasvatuksen työntekijää (varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia).

Ohjaajilta ja osallistuneilta vanhemmilta kerättiin ryhmätoiminnan hyväksyttävyydestä ja toteutumisesta systemaattisesti palautetta, jonka perusteella Leke-interventiota muokattiin suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaksi. Kaikki perheet osallistuivat myös vaikuttavuustutkimukseen, jonka tuloksista voit lukea tarkemmin täältä.

Yhteistyökumppanit

Dione Healey , Department of Psychology, University of Otago, New Zealand
Vesa Närhi, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän kaupunki
Espoon kaupunki
Rovaniemen kaupunki
ADHD-liitto
Osuuskunta Toivo ry

LeKe perheille -toiminnan jatkokehittäminen

LeKe perheille -interventio pohjautuu hankkeesta ja pilottikoulutuksista kerättyyn soveltuvuustietoon, LeKe-intervention vaikuttavuustutkimukseen sekä aikaisempaan leikkiperustaisista toiminnanohjauksen interventioista (ENGAGE, TEAMS, GAIM) saatuun kansainväliseen tutkimustietoon.

LeKe:n käytännön soveltuvuudesta saatiin tietoa v. 2021 ja 2022 järjestetyistä pilottikoulutuksista. Hankkeesta ja pilottikoulutuksista kerätyn palautteen avulla interventiota on muokattu niin, että se soveltuu toteutettavaksi suomalaisessa toimintaympäristössä, esim. hyvinvointialueiden toiminnassa. Sovellettavuuden laajentamiseksi toimintamalliin on ryhmämuotoisen intervention ohella lisätty mahdollisuus yksilölliseen perheiden ohjaamiseen sekä etätoteutukseen.

Scroll to Top
Skip to content