Maksuton materiaali

Tähän alle on koottu materiaalia ja ideoita, joita on tuotettu LeKe- ja LeKe yhdessä -hankkeissa.

Maksuttomat videot

Perheille suunnatun LeKe-hankkeen aikana tehdyt videot löydät painamalla alla olevaa “maksuttomia videoita” -painiketta.

Videoissa käydään läpi:

  • mitä itsesäätelyllä tarkoitetaan
  • miten itsesäätelyhaasteet näkyvät arjessa
  • miten leikkien voi tukea lasten itsesäätelyä.

Myös leikkivideoita on mukana. Näissä Vilho ja Päivi leikkivät yhdessä. Videosta voi saada mallinnusta siihen, kuinka leikeissä lasta voi eriasteisesti tukea.

Videot sopivat linkattavaksi vanhemmille tai katsottavaksi yhdessä esimerkiksi vanhempainillassa.

Maksullinen materiaali: KUMMI 22, Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa. Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen.

Niilo Mäki Instituutin koulutuksen ja julkaisupalveluiden sivuilla voit tutustua varhaiskasvatuksen Leke-toimintaa esittelevään KUMMI-julkaisuun – ja tilata sen itsellesi. LeKe-toiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen onnistuu julkaisun avulla, sillä julkaisussa:

  • avataan LeKe-toiminnan taustakäsitteitä ja teoreettista viitekehystä
  • kuvataan LeKen keskeisiä periaatteita
  • kuvaan LeKe-toimintamalli
  • tarjotaan materiaalia LeKe-toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Voit myös tilata KUMMI-julkaisun suoraan osoitteesta tilaukset@nmi.fi

Scroll to Top
Skip to content