Kokemuksia vanhempien ryhmistä

Vaikka LeKe yhdessä -mallissa toiminnan painopiste on varhaiskasvatuksessa, on vanhemmilla edelleen kokonaisuudessa tärkeä rooli, ja yhteistyö perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä nähdään tärkeänä. Lasten itsesäätelyn kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten silloin, kun kaikki lapsen tärkeissä kasvuympäristöissä olevat aikuiset puhaltavat asiassa yhteen hiileen.

Koko ryhmän toiminnan aikana vanhempien oli mahdollista osallistua vanhempainiltaan, ja pienryhmätoiminnan aikana vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua vanhempainryhmään. Tänä keväänä järjestettiin kaksi vanhempainryhmää, joihin osallistui vanhempia kaikista yhteistyökaupungeista. Vanhempien ryhmä noudattaa vanhaa tuttua LeKe-mallia, johon kuuluu päivittäistä leikkimistä kotona, kuusi ryhmätapaamista sekä kaksi puhelinsoittoa.

Aiemmasta poiketen LeKe-vanhempainryhmät järjestettiin tänä keväänä etänä. Etätoteutus tuntui samalla haasteelta ja mahdollisuudelta. Kokemukset olivat kuitenkin pääosin myönteisiä:

”Etätoteutus sujui hienosti, välillä oli mikkien kanssa ongelmia, mutta niistähän selvittiin”, kuvaa eräs ryhmänohjaaja.

”Ryhmien toteuttaminen etänä helpotti monen perheen aikataulupaineita, koska siirtymiä tuli vähemmän. Etätoteutus mahdollisti ryhmään osallistumisen eri puolilta Suomea ja kokemuksen siitä, että samanlaisia haasteita on muissakin perheissä, asuipa missä päin vain”, kertoo toinen ohjaaja.

Huonoja puolia etätoteutuksessa ei juuri koettu, kunhan nettiyhteydet olivat riittävän vahvat ja vanhemmilla oli häiriöttömät paikat varattuna ryhmäkerran varalle.

Eniten ryhmänohjaajia ilahdutti vanhempien aktiivisuus, avoimuus ja luovuus. Ryhmässä on jaettu sekä onnistumisia että haasteita ja saatu toisilta ideoita, kannustusta ja vertaistukea.

”Minua on ilahduttanut seurata vanhempien luovuutta heidän pohtiessa uusia, omalle lapselle sopivia tapoja toteuttaa leikkejä. On ollut myös mukava kuulla, että vanhemmat, jotka ovat aiemmin kokeneet lapsen leikkeihin osallistumisen haastavana, ovat LeKe-leikkien kautta löytäneet uuden tavan viettää aikaa lapsen kanssa”, kuvaa yksi vanhempainryhmän ohjaaja.

Ensi syksynä vanhempainryhmiä järjestetään taas, tällä kertaa verrokkipäiväkodeissa. Tämän kevään kokemusten perusteella me LeKe-tiimiläiset olemme oppineet tärkeitä asioita siitä, minkälaisia toivomuksia vanhemmilla ryhmien suhteen on ja mitä asioita etätoteutuksessa on tärkeä huomioida. Nämä mielessä pitäen voimme toivon mukaan mahdollistaa ensi syksynä osallistumisen vielä laajemmalle joukolle vanhempia.

Scroll to Top
Skip to content