Leikitään ja keskitytään sai jatkoa – Nyt Leikitään ja keskitytään yhdessä

Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (LeKe yhdessä) on STEA:n rahoittama hanke, joka toteutuu Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2020-2022. LeKe yhdessä -hanke on syntynyt aiemmassa LeKe-hankkeessa (2017-2019) saatujen kokemusten pohjalta.  Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan varhaiskasvatuksen leikkiperusteista toimintamallia, joka tukee 3-5-vuotiaiden lasten itsesäätelyn kehitystä. Varhaiskasvatuksen lisäksi toiminnassa ovat mukana perheet sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset – lasten […]

Leikitään ja keskitytään sai jatkoa – Nyt Leikitään ja keskitytään yhdessä Lue lisää »