Lapsen ylivilkkaus ja keskittymättömyys ovat tavallisia huolenaiheita sekä usein syynä avun ja tuen hakemiseen. Ongelmien ilmeneminen riippuu aina lapsen iästä ja kehitystasosta. Kouluikäisillä lapsilla toiminnanohjauksen haasteet usein korostuvat oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien vaatimusten myötä, mutta jo varhaiskasvatusikäisillä toiminnanohjauksen vaikeudet voivat näkyä arjessa eri tavoin.

Lapsen voi olla vaikea pysyä paikoillaan ja keskittyä käsillä olevaan tilanteeseen ja tehtävään. Ohjeet voivat mennä helposti ohi ja lapsi voi olla hajamielinen sekä paljon omissa ajatuksissaan. Etenkin ryhmätilanteissa oman vuoron odottaminen ja joustava, muita huomioiva toiminta voi olla haasteellista.

Toiminnanohjauksen vaikeudet ovat tavallista yleisempiä lapsilla, joiden kehitys on poikkeavaa esimerkiksi keskosuuden tai oppimisvaikeuksien vuoksi, ja ne ovat tyypillisiä piirteitä mm. tarkkaavuus- ja käytöshäiriöissä. Kuitenkin on tärkeä pitää mielessä, että kaikilla lapsilla, aivan kuten aikuisillakin, toiminnanohjauksen taidot vaihtelevat. Taidoissa on myös mahdollista kehittyä ja haasteiden kanssa voi oppia elämään – olivatpa vaikeudet lieviä tai isompia.

Tutkimukset osoittavat, että lapsuuden toiminnanohjauksen taidot ovat olennaisia suotuisan kehityksen kannalta ja vaikeudet niissä ovat myöhemmissä elämän vaiheissa yhteydessä moniin tekijöihin, kuten kouluttautumiseen, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Lapsuudessa vaikeudet toiminnanohjauksen taidoissa heijastuvat usein oppimiseen ja kaverisuhteisiin.

Scroll to Top
Skip to content