Kuntaseminaarien satoa

Osana LeKeY-hanketta olemme järjestäneet loppuseminaareita toiminnan toteuttajille ja muille kiinnostuneille yhteistyökunnissamme Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Liedossa tähän mennessä. Jokainen seminaari on ollut erilainen, ja kaikista olemme saaneet toiminnan jatkoa ajatellen tärkeää palautetta ja hyviä kehitysideoita.

Viimeisimpänä vuorossa oli Lieto, johon kahden hanketyöntekijän, Päivin ja Sinin, voimin matkasimme LeKe-toteuttajia kohtaamaan. Päivä oli kaunis ja aurinkoinen kun kuljimme junassa ja bussissa kohti Varsinais-Suomea. Varhaiskasvatuksen ja sote:n väkeä oli saapunut paikalle keskustelun kannalta mukava määrä: erilaisia ääniä ja ideoita nousi runsaasti, mutta keskustelu säilyi kuitenkin mukavan intiiminä ja kaikki pystyivät olemaan aktiivisesti mukana.

LeKe-tiimiläinen Päivi Liedon kunnantalossa puhumassa 12.9.2022.

Ennen Liedon seminaaria kohtasimme runsaslukuisen joukon kera Rovaniemellä sekä pienemmän mutta sitäkin keskustelevamman porukan kanssa Jyväskylässä. Tässä joitain huomioita, joita kuntaseminaareista toteuttajilta on noussut:

  • LeKe-toiminnan kautta lapset ovat saaneet taitoja lisää; tämä on näkynyt esim. parempana keskittymisenä vapaassa leikissä.
  • LeKe on toiminut hyvin varhaiskasvatuksessa ryhmäytymisen työkaluna, ja sääntöpohjaisiin ja aikuisten ohjaamiin leikkeihin on ollut helppo osallistua myös sellaisten lasten, jotka muutoin helposti jäävät leikkien ulkopuolelle.
  • Toiminnan kautta myös varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kokeneet saaneensa itselleen taitoja ja työkaluja lisää, esim. lasten ohjeistamiseen ja havainnointiin.
  • Myönteistä palautetta on saanut se, että varhaiskasvatuksessa toteutettava LeKe pitää sisällään valmista materiaalia, jonka kautta toimintamallia on helppo lähteä toteuttamaan.
  • Toiminnan koetaan menevän hyvin yksiin varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden kanssa, minkä takia sitä ei koeta ”ylimääräisenä” arjessa.
  • Vanhempien aktivoiminen mukaan leikkimään kotona tai osallistumaan ryhmätoimintaan ei ollut aina helppoa.
  • Pienryhmätoiminnan toteuttaminen koettiin joskus haastavaksi niukoilla henkilöstöresursseilla.
  • Vaikka toiminta koettiinkin vasun mukaiseksi, se kuitenkin vei aikaa muulta toiminnalta, ja joskus kaiken yhteensovittaminen koettiin haastavaksi. Siinä kuitenkin onnistuttiin!

Innolla ja mielenkiinnolla jäämme kuulolle yhteistyökuntiemme varhaiskasvatuksen LeKe-jatkon suhteen. Koulutusta yhteistyökunnille vaka-LeKeen tullaan tarjoamaan loppuvuodesta 2022.

Scroll to Top
Skip to content