Ensimmäisen LeKe-koulutuksen jälkimainigeissa

Ensimmäinen LeKe-toimintamallin toteuttamiseen valmistava koulutus on saatu päätökseensä, ja sen tuloksena eri puolilla Suomea on nyt sote-työntekijöistä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista koostuvia tiimejä, joilla on valmiudet toteuttaa omassa kunnassaan LeKe-toimintamallia perheiden tukemiseen.

Koulutus oli OPH:n rahoittama, nimeltään ”Ylivilkkaiden lasten ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyönä”. Koulutuksen aikana tiimit vetivät omissa kunnissaan osana omaa työtään vanhempien ja lasten LeKe-ryhmiä ja saivat siihen ohjausta. Kahden ohjaustapaamisen lisäksi järjestettiin ennen ja jälkeen ryhmätoiminnan varsinaiset koulutuspäivät. Ensimmäisessä koulutuspäivässä tiimit tutustuivat itsesäätelyn käsitteistöön ja LeKe-toiminnan periaatteisiin. 14.1. järjestetyssä toisessa koulutuspäivässä kokoonnuttiin yhteen jakamaan kokemuksia toiminnasta ja mm. arvioimaan sitä, miten hyvin LeKe-toiminnan tavoitteisiin päästiin.

Viimeinen koulutuspäivä oltiin alun perin kaavailtu toteutettavan lähikoulutuksena Helsingissä, mutta monen muun suunnitelman lailla se ei koronan vuoksi onnistunut, vaan jouduimme siirtymään etätoteutukseen. Harmi, niin mukavaa olisi ollut nähdä kasvotusten! Onneksi etäkoulutukset ovat jo tuttua juttua meille LeKe-tiimissä ja tilanteeseen osattiin riittävän ajoissa varautua.

Koulutuksen alussa kysyimme koulutettavia kuvaamaan LeKe-toimintamallia kolmella sanalla. Muun muassa seuraavilla sanoilla LeKeä kuvattiin:  

Jokainen tiimi oli koulutuspäivää varten valmistellut oman esityksensä, jossa kertoi ryhmän toteutumisesta omassa kunnassaan: kuinka rekrytointi sujui, miten ryhmät toteutuivat, minkälaisia haasteita oli kohdattu, mikä sujui hyvin. Kaikki tiimit olivat hienosti saaneet ryhmät toteutettua loppuun saakka, vaikka erinäisiä haasteita oli matkassa, joista ehkä merkittävimpiä korona ja tiivis aikataulu perheiden rekrytointiin. Vanhempainryhmiin oli osallistunut monista perheistä kummatkin vanhemmat, mikä oli varsin ilahduttavaa, ja monet vanhemmat olivat kokeneet saaneensa apua toiminnasta. Se kävi myös selväksi, että on tärkeää, että sekä lasten että aikuisten ryhmää vetämässä on kaksi henkilöä, jotta ryhmän jatkuminen yllättävienkin tilanteiden sattuessa saadaan taattua.

Joustavuus on yksi LeKe-toiminnan keskeisiä periaatteita, ja esimerkiksi joustavuudessa osa koulutettavista koki onnistuneensa hyvin: he olivat saaneet välitettyä joustavan linjan myös perheille, minkä ansiosta perheet olivat pystyneet luomaan kotona leikkimiseen omannäköiset ratkaisunsa. LeKe-leikkejä oli leikitty esim. automatkoilla. Leikkivälineiden suhteen osattiin olla myös luovia: jos helmien pujotteluun ei ollut helmiä, niin käytettiin makaroneja. Vaikeaksi koulutettavat olivat kokeneet erityisesti perheiden haastamisen vaikeiden leikkien leikkimiseen.

Koulutuksen lopussa oli hetki, jolloin me kouluttajat saimme antaa palautetta koulutettaville. Myönteisen palautteen antaminen oli helppoa, sillä niin ammattitaitoisesti ja lämmöllä tiimit olivat toimintaa perheille vetäneet haastavista olosuhteista huolimatta. Iloksemme saimme myös kuulla, että monella tiimillä oli halua ja joillain jo jopa suunnitelmia LeKe-toiminnan jatkamiseen omassa kunnassaan. LeKe-tiimissä pidämme peukkuja sille, että toiminta juurtuisi kuntiin ja saisi jatkoa!

LeKe-koulutuksia on tulossa jatkossa lisää, ja seuraava LeKe-koulutus järjestetään jo tänä keväänä. Täältä lisätietoja asiasta:
https://koju.nmi.fi/tuote/leikitaan-ja-keskitytaan-leke-pienten-lasten-toiminnanohjauksen-vahvistaminen-15-2-8-4-ja-13-5-2022-tampere-ja-webinaari/

Toivottavasti näemme jossain tulevaisuuden koulutuksessa!

Scroll to Top
Skip to content