Varhaiskasvatuksen LeKe-toimintamalli kehitettiin LeKe yhdessä -hankkeessa 2020–2023

Varhaiskasvatuksen LeKe-toimintaa kehitettiin Leikitään ja keskitytään yhdessä -hankkeessa (Leke yhdessä) vuosina 2020–2023. Se oli STEA:n rahoittama toimintaa, joka toteutui Niilo Mäki Instituutissa mutta vahvasti yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja erityisesti yhteistyökuntien kanssa.  Hankkeessa kehitettiin ja tutkittiin lasten itsesäätelyn kehitystä tukevaa, leikkiperustaista varhaiskasvatuksen toimintamallia. Varhaiskasvatuksen lisäksi toiminnassa olivat tuolloin mukana perheet sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset – lasten itsesäätelyä tuetiinn siis ”yhdessä”.

Toiminnan kohderyhmää olivat 3–6-vuotiaat lapset. Osa toiminnasta suuntautui kaikille lapsille riippumatta lasten taitojen lähtötasosta, ja osa toiminnasta oli tarkoitettu tukemaan niitä lapsia, joiden ajateltiin hyötyvän lisäharjoituksesta.

LeKe yhdessä -hankkeessa olivat mukana 
Jyväskylän, Espoon, Rovaniemen ja Liedon kunnat. Hankkeen edetessä toimintamallia hiottiin saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Aluksi muun muassa varhaiskasvattajat saivat ohjausta toiminnan toteutukseen. Toteutus toteutukselta liikuttiin kohti itsenäisempää, kirjallisesti ohjattua toimintaa. Tämän tuloksena synty varhaiskasvatuksen LeKe-toimintamallia avaava julkaisu Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa. Julkaisu ilmestyy keväällä 2024.

LeKe yhdessä -hanke syntyi aiemmassa LeKe-hankkeessa (2017–2019) saatujen kokemusten pohjalta. Aiemmassa LeKe-hankkeessa kehitettiin leikkiperustaista itsesäätelyn tukiohjelmaa perheille. Perheille suunatusta Lekestä voit tarkemmin lukea täältä.

LeKe yhdessä -hankkeessa kehitetyn toiminnan tavoitteet olivat:

  • Lisätä varhaiskasvatuksen keinoja tukea lasten itsesäätelyn kehitystä ja ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista
  • Tarjota vanhemmille, riippumatta esimerkiksi kielitaidosta ja voimavaroista,
    keinoja tukea lastensa itsesäätelyn kehitystä 
  • Vahvistaa vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa yhteisen leikkitoiminnan kautta
  • Tarjota vertaisryhmän kautta kasvatustukea vanhemmille, joiden lapset voisivat hyötyä vanhemman vahvemmasta ohjauksesta itsesäätelynsä kehitykseen
  • Luoda yhteistyötä osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen ja monikulttuurijärjestöjen välille monikulttuuriperheiden kanssa toimimisessa
  • Tehostaa osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden valmiuksia tehdä konkreettista yhteistyötä perheiden tukemiseksi

LeKe yhdessä -hankkeen aikana kirjoitettuja blogitekstejä – osin edelleen ajankohtaisia.

Yhteistyökumppanit

Dione Healey , Department of Psychology, University of Otago, New Zealand
Jyväskylän kaupunki
Espoon kaupunki
ADHD-liitto
Suomen Vanhempainliitto
Nicehearts ry/ Espoon Naapuriäiti-toiminta
Monikulttuurikeskus Gloria

Scroll to Top
Skip to content