Leikitään ja keskitytään -toiminta perustuu aikuisen ohjaamaan yhteiseen leikkiin ja pelaamiseen. Leikkiminen on lapsille luontaista toimintaa ja siten itsessään motivoivaa. Leikkiminen vaikuttaa myös lasten kehitykseen monipuolisesti ja kehittää lapsen taitoja laajasti.

Yksinkertaiset leikit ja pelit ovat omiaan harjoittamaan lapsen toiminnanohjauksen ydintaitoja, kuten esimerkiksi työmuistia, tarkkaavuutta ja reaktioiden hillintää, lapselle mieleisellä ja luontaisella tavalla. Leikkiessä näiden taitojen harjoittelu tapahtuu ilman arjen vaatimuksia ja kiirettä, jolloin epäonnistuminen ei johda ikäviin seurauksiin.

Sisältäessään vuorovaikutusta leikit ja pelit antavat lapselle mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja aikuisen tukemana. Myös yksin ja keskenään leikkiessään lapset tulevat harjoitelleeksi tärkeitä toiminnanohjauksen taitoja, mutta aikuisen ohjauksessa leikkimistä on mahdollista suunnata erityisesti niihin taitoihin, joissa lapsi tarvitsee eniten harjoitusta. Samalla aikuinen voi kannustaa lasta yrittämään ja iloita yhdessä hänen kanssaan onnistumisesta.

Scroll to Top
Skip to content