Itsesäätelyn vahvistumista leikin kautta

Itsesäätely on kantava taito elämässä. Sitä tarvitaan ihan joka päivä – arjen toimissa ja työssä, uuden oppimisessa ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Itsesäätely on pitkällä aikavälillä yhteydessä oppimisen ja ihmissuhteiden lisäksi muihin elämänhallinnan kannalta tärkeisiin asioihin: työhön, terveyteen, hyvinvointiin.

On tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa itsesäätelyn kehitykseen tarvitsemansa eväät: harjoitusta ja ohjasta. Harjoittelu onnistuu parhaiten lapsen arkiympäristöissä: kotona ja varhaiskasvatuksessa. Erityisesti ne lapset, joille itsesäätely tuottaa vaikeuksia, tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta.

Leikitään ja keskitytään -toiminta tarjoaa perheille ja varhaiskasvatukseen välineitä itsesäätelyn harjoitteluun. Harjoittelu tapahtuu leikkien. Tällä sivustolla on koottuna faktaa ja tutkimustietoa itsesäätelystä sekä esitellään kaksi rinnakkaista LeKe-toimintamallia: LeKe perheille ja LeKe varhaiskasvatukseen.

Scroll to Top
Skip to content