Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio on kehitetty 3–6-vuotiaiden itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

LeKe-toiminnan ytimenä ovat yhteiset leikkihetket, joissa vanhempia ohjataan tukemaan lapsen toiminnanohjauksen taitoja myönteisessä vuorovaikutuksessa. LeKe-interventio on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkauteen, tarkkaamattomuuteen ja käyttäytymisen säätelyyn liittyviä haasteita. Se soveltuu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sote-toimijoiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhön.

LeKe on kehitetty ryhmäinterventioksi, jossa vanhemmat ja lapset kokoontuvat omiin ryhmiinsä yhteensä kuusi kertaa. Toimintamallia on mahdollista soveltaa myös yksittäisen perheen kanssa työskentelyssä sekä etäohjauksessa. LeKen keskiössä on päivittäinen yhteinen leikki kotona. Ohjauksessa keskitytään erityisesti lapsen ja vanhemman yhteisen leikin tukemiseen.

LeKe-perheille interventio

Viikot 1–5* Viikoittaiset vanhempien tapaamiset
* Viikoittaiset lasten tapaamiset
* Kotona vanhemman ja lapsen yhteistä leikkimistä 30 min/päivä
* Vanhemman työkirja ja leikkipäiväkirja
* Ohjaajien käsikirja
Viikot 6–7* Puhelin- tai videokeskustelut 1 x viikko
* Kotona leikkimistä 30 min/ päivä
Viikko 8* Vanhempien ja lasten tapaamiset
Scroll to Top
Skip to content