Varhaiskasvatukseen suunnatun Leikitään ja keskitytään -toiminnan tarkoituksena on, että päiväkotiryhmien kaikki lapset saavat tukea toiminnanohjauksen taitojen, ja sitä kautta itsesäätelyn, kehitykseen.  Toiminta sopii kaikille 3–6-vuotiaille lapsille.

Perustoimintaa kaikille lapsille 6 viikkoa:
Leikkihetkiä päivittäin 15 min/päivä

Päiväkodissa järjestetään päivittäin lapsiryhmälle vähintään 15 minuuttia kestävä leikkihetki 6 viikon ajan. Leikkihetkillä lapset harjoittelevat toiminnanohjauksen taitoja, kuten reaktioiden hillitsemistä, tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä sekä työmuistia. Lisäksi rentoutusleikkien kautta harjoitellaan oman tunnetilan säätelyä. Leikit ovat tuttuja ja helppoja säännöiltään. Lasten kanssa toimivat aikuiset kääntävät havainnoinnin ja tuen lasten itsesäätelyyn. 

Leikkitoiminnan toteutus on melko vapaata. Leikkihetkiä muokataan niin, että leikit harjoittavat kussakin päiväkotiryhmässä juuri sen ryhmän lasten taitoja ja asettuvat luontevasti osaksi varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. 

LeKe-toiminnan aikana leikkien on tarkoitus myös näkyä oppimisympäristössä sekä arkisessa viestittelyissä ja keskusteluissa vanhempien kanssa. Vanhemmat on tarkoitus saada mukaan kiinnostumaan leikistä välineenä lasten toiminnanohjauksen tukemiseen. Aiheesta järjestetään myös vanhempaintapahtuma. 

Plussaryhmä osalle lapsista 8 viikkoa:
Leikkihetkiä 2–3 krt/vko, 30 min/krt

Osa lapsista hyötyy pidemmästä ja tiiviimmästä harjoittelusta. Heidän kanssaan jatketaan perustoiminnan jälkeen ohjattuja leikkihetkiä 2–3 kertaa viikossa kahdeksan viikon ajan noin 30 minuuttia kerralla.  Plussaryhmässä tavoitteet voivat olla yksilöllisemmät ja niitä voidaan seurata tarkemmin. Myös palautteenantoon ja vanhemmille viestintään kiinnitetään enemmän huomiota kuin perustoiminnan aikana.

Scroll to Top
Skip to content