Jyväskylän Huhtasuolla LeKeillään toinen toistansa tukien – ilo ja arvostus kantavat työssä

Jyväskylän Huhtasuolla toteutetaan LeKe-toimintaa nyt kaupungin varhaiskasvatuksen ja hyvinvointialueen neuvolapalveluiden yhteistyönä. Mukana on sekä LeKe-konkareita että uusia, innokkaita toimijoita. Kaikkia yhdistää rautainen ammattitaito ja vahva tahto toimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta. Työ on moniammatillista ja vaatii joustavaa suhtautumista omaan työnkuvaan ja joskus myös työaikaan.

Huhtasuon alueella on toteutettu ns. LeKe-perheille toimintaa jo toimintakauden 2022-2023 aikana. Ryhmät pyörivät iltaisin sekä syksyllä että keväällä. Nyt syksyllä 2023 alueen päiväkodit, Huhtasuo ja Kangasvuori, innostuivat toiminnasta ja päättivät lähteä sitä toteuttamaan. Johtajien panos asiaan sitoutumisesta päiväkotitasolla oli tärkeä. Merkityksellistä oli myös aiemmin, jo hankevaiheessa 2018 -2020 ja myös viime talvena 2022-2023, toimintaa toteuttaneen pikkulapsiperheiden psykologi Pirkko Moilasen hyvä mutta tiivis perehdytys toiminnan taustaan, tavoitteisiin ja itse käytäntöihin.

Päiväkodeissa ryhdyttiin leikkimään LeKe-leikkejä toimintamallin mukaan, ensin niin, että kaikki lapset pääsivät mukaan. Myöhemmin leikittiin valikoiduissa pienryhmissä. Tällöin toimintaan otettiin ne lapset, joiden koettiin hyötyvät leikkimisen jatkamisesta itsesäätelyn tukemisen näkökulmasta. Vanhempainryhmä käynnistyi syysloman jälkeen.

Kysyttäessä Pirkolta, mikä häntä innostaa LeKe-toiminnassa, vastaa Pirkko näin:

“Leikkiminen on mukava ja helppo tapa tukea itsesäätelyn ja tarkkaavaisuuden kehittymistä.  On ollut mahtavaa seurata, miten vanhemmat ryhmässä tekevät oivalluksia omista lapsistaan leikkiessään ja saavat kokea iloa ja onnistumisia yhdessä. Yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut todellista ja antoisaa.”

Pirkosta on ollut hienoa nähdä, miten hyvin päiväkodin väki hallitsee nämä leikit. Huhtasuolla on tullut tärkeäksi lapsille, että sama henkilö, joka opettaa leikit lapsille, opettaa ne myös vanhemmille. Lapset kyselevät asiasta ja muistuttelevat.  Pirkon sanoin Huhtasuolla ollaan onnekkaita, kun heillä on vanhempainryhmään sopivia vetäjiä myös siellä päiväkodin puolella.

Päiväkodilla Leke toimintaan on suhtauduttu uteliaina ja innokkaina. Tärkeää on ollut, että heillä on ollut mahdollista panostaa ”ei ryhmään sidottujen” työntekijöiden aikaa LeKe-toiminnan tukemiseen. Huhtasuolla tällaisia työntekijöitä ovat olleet kasvatusohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja Hilkka Pekkala, toimintaterapeutti, varhaiskasvatuksen opettaja Katja Karhu sekä varhaiskasvatuksen opettaja, hankeopettaja Anna Raatikainen. He ovat vetäneet lasten ryhmiä päiväkodilla, Hilkka on myös ollut mukana ohjaamassa perheiden ryhmää.

Huhtasuon varhaiskasvatuksen LeKeä toteuttaneiden mukaan Leikitään ja keskitytään -toimintaan kannattaa lähteä mukaan, koska:

* se on matalan kynnyksen toimintaa

* siihen on helppo päiväkodin lähteä mukaan

* sitä pystyy toteuttamaan nopeasti ja vaikutukset näkyvät nopeasti. 

Hienoa myös, että taustalla on tutkittua tietoa.

Huhtasuon tiimi lähettää kokeiltavaksi, niin päiväkodeissa kuin perheissä, leikin nimeltä musiikkipatsaat. Leikissä liikutaan musiikin soidessa ja kun musiikki taukoaa, pitää pysähtyä patsaaksi eli olla liikkumatta ja hipihiljaa paikallaan, kunnes musiikki lähtee uudestaan soimaan. Musiikkipatsas on Huhtasuolla tämän syksyn lempileikki ja siinä harjoitellaan iloisella tavalla itsesäätelyä. Ja hienoa on ollut havaita, että lapset ovat innostuneet päiväkodilla rentoutusharjoituksiin. Erityisesti mielikuvaharjoittelun avulla rentoutuminen on ollut mieleistä ja mukavaa -ja suosittua!

Kolme sanaa, jotka Huhtasuon tiimi liittää Leke-toimintaa ovat:

Helppous

Vaikuttavuus

Lasten onnistumisen kokemukset

Scroll to Top
Skip to content