Leikitään ja keskitytään sai jatkoa – Nyt Leikitään ja keskitytään yhdessä

Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (LeKe yhdessä) on STEA:n rahoittama hanke, joka toteutuu Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2020-2022. LeKe yhdessä -hanke on syntynyt aiemmassa LeKe-hankkeessa (2017-2019) saatujen kokemusten pohjalta. 

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan varhaiskasvatuksen leikkiperusteista toimintamallia, joka tukee 3-5-vuotiaiden lasten itsesäätelyn kehitystä. Varhaiskasvatuksen lisäksi toiminnassa ovat mukana perheet sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset – lasten itsesäätelyä tuetaan siis ”yhdessä”.

LeKe yhdessä -hankkeessa mukana ovat Jyväskylän, Espoon ja Rovaniemen kunnat. Leikitään ja keskitytään yhdessä tiimin jäseniä ovat tuttuun tapaan hankevastaava Liisa Klenberg, projektisuunnittelijat Sini ja Päivi Moisio.  Lisäksi tiimin uutena jäsenenä on Rovaniemeltä Niina Iivari

Hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin; hankkeeseen ja tutkimukseen liittyvä ennakkotyöskentely on jo pitkällä.  Yhteistyö kunnissa on alkanut positiivisin ja odottavaisin mielin. Nyt olemme siinä vaiheessa, että suunnittelemme syksyn koulutuksia kuntiin. 

Yhteistyökumppaneita toiminnassa kuntien lisäksi ovat Suomen Vanhempainliitto, ADHD-liitto, Monikulttuurikeskus Gloria Jyväskylässä sekä Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminta Espoossa. 

Scroll to Top
Skip to content