Kurkista LeKe-hankkeessa kehitettyyn toimintaan infovideoiden kautta!

LeKe-toimintamallissa tuetaan lapsen itsesäätelyn taitoja, esim. toiminnan hillitsemistä ja tarkkaavaisuutta, vanhemman ja lapsen yhteisen leikin kautta. Videoilla hankkeen työntekijät kertovat itsesäätelystä ja sen tukemisesta, sekä Päivi ja Vilho näyttävät esimerkkejä muutamista leikeistä. 

Scroll to Top
Skip to content