Leikistä on moneksi

Minkälaisia leikkejä lasten kuuluisi leikkiä? Kuinka vanhempien pitäisi leikkiä lastensa kanssa? Entä miten ei ainakaan tulisi leikkiä? Hankkeen myötä olemme tulleet enemmän tietoisiksi leikkimistä koskevasta pohdinnasta ja kokeneet myös tarvetta itse pysähtyä leikkimistä koskevien syvempien kysymysten äärelle. Vanhemmille järjestettävissä ryhmissä on jo keskustelua aiheuttanut ainakin se, mikä on ohjatumman leikin ja mikä toisaalta vapaan mielikuvitusleikin merkitys. Onko ohjatumpi, sääntöihin perustuva yhteisleikki pois lapsen luovasta ja vapaasta leikistä? Miten näitä kahta erilaista leikin muotoa kuuluisi tasapainottaa keskenään, jotta lapsi voisi hyvin?

Leikitään ja keskitytään –hankkeessa otamme omanlaisen näkökulman leikkimiseen ja sen merkitykseen lapsen kehitykselle ja kasvulle. Edustamme pientä palaa siitä hyvästä, mitä leikkiminen pitää sisällään. Hankkeessa perimmäisenä tarkoituksena on tukea lapsen itsesäätelyn taitoja vanhemman ja lapsen yhteisen leikin kautta. Käytössä olevat leikit ovat luonteeltaan enemmän sääntöpohjaisia ja pelimäisiä, esimerkiksi Seuraa johtajaa, pallopelit ja muistipeli.

Tärkeää kuitenkin on, että erilaisten leikin muodot eivät sulje toisiaan pois, eikä ainakaan ohjattu leikki vie lapselta mahdollisuutta vapaaseen leikkiin. Sisältäpäin kumpuava, luova leikki on lapsen perustarve sekä myös oikeus. Luovan ja spontaanin leikin kautta lapsi voi käsitellä juuri itselleen tärkeimpiä asioita, joita kukaan ulkopuolinen ei hänessä voi välttämättä osoittaa – ne tulevat näkyväksi ehkä juuri vasta leikissä. Arvokasta on siis se, että vanhempi vain yksinkertaisesti on leikkivän lapsensa kanssa kuunnellen, katsellen ja ymmärtäen.

Toisaalta vanhemman on mahdollista huomata lapsen kehityksessä sellaisia kohtia, joissa lapsi tarvitsee vanhemman aktiivisempaa otetta ja ohjausta.  Esimerkiksi huomattavan vilkas ja impulsiivinen lapsi tarvitsee aikuista järjestämään tilanteita, joissa hän voi harjoitella itselleen sopivalla tavalla odottamista ja keskittymistä – taitoja, joita lapsi tulevaisuudessa tulee tarvitsemaan.  Vastaavasti lapsi, jolle joustaminen tilanteiden mukaan on vaikeaa, tai lapsi, jolle hahmottaminen on vaikeaa, tarvitsevat taitojen kehittymiseen tukea ja ohjausta. Kukapa viettäisi aikaansa itselleen hankalia asioita tehden, jos kerran saa valita?

Lapset viettävät aikaansa ja siten kasvavat ja oppivat useissa eri ympäristöissä: kotona, päiväkodissa, kavereiden luona, harrastuksissa. Kodin erityisyys piilee kuitenkin siinä, että vaikka ihmiset ja paikat vaihtuvat lapsen elämässä, yleensä samat vanhemmat pysyvät lapsen rinnalla läpi lapsuuden ja ovat siten näköalapaikalla todistamassa lapsen kehityksen eri vaiheita sekä tukemassa ja ohjaamassa. Kotona vanhemmilla on myös mahdollisuus kuulostella ja ohjata lastaan rauhallisissa tilanteissa, toisinaan aivan kahden kesken. Mistään erityistilanteista ei ohjaamisessa ole kyse, vaan siitä, että sopivan tasoinen lapsen taitojen haastaminen on osa jokapäiväisiä arjen toimintoja: syömistä, pukeutumista, hampaiden harjaamista ja satujen lukemista.

Yhden oivan mahdollisuuden taitojen harjoittelulle arjessa tarjoavat monenlaiset tutut ja perinteiset leikit ja pelit, ja tämä yksinkertainen oivallus on taustalla Leikitään ja keskitytään –hankkeessa. Esimerkiksi muistipelit, palapelit, erilaiset korttipelit ja palikoilla rakentelu vaativat tarkkaa keskittymistä sekä muistia. Kapteeni käskee –leikissä puolestaan edellytetään lapselta automaattisen reaktion hillitsemistä silloin, kun käskyä ei vihjeen perusteella kuulukaan noudattaa. Vanhemman aktiivinen ote mahdollistaa sen, että lapsi ei koe leikkiä turhauttavan vaikeaksi, vaan sopivan haastavaksi ja siten onnistumisen iloa tuottavaksi.

Erilaiset leikkityylit voivat hyvin elää rinnakkain ja tarjota omanlaisiaan tärkeitä asioita lapselle. Leikeille ja peleille erityistä on se, että vaikka siirrytään leikin muodoista ja tavoista toiseen, niin leikkimisen ilo yleensä säilyy. Kaikenlainen leikki- ja pelimuotoinen toiminta pitää ytimessään jotain lapsia (ja aikuisia!) innostavaa, ja siksi leikistä on niin moneksi!

Scroll to Top
Skip to content