MIKÄ ON LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN -HANKE?

Leikitään ja keskitytään -hankkeessa perheet osallistuvat viikoittain ryhmätoimintaan kahdeksan viikon aikana. Ensimmäisten 5 viikon aikana järjestetään ryhmätapaamiset, joissa vanhemmat pääsevät kerran viikossa keskustelemaan ja saavat vinkkejä lapsen keskittymisen ohjaamiseen leikkien avulla. Samanaikaisesti lapset oppivat leikkejä omassa ryhmässään. Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan. Ryhmätapaamisten jälkeen ryhmänohjaaja soittaa kotiin ja kyselee kuulumisia sekä antaa tarvittaessa lisäohjausta puhelimitse. Lopuksi kokoonnutaan vielä kerran vanhempien ja lasten omiin ryhmätapaamisiin.

Hankkeen lähtökohtana oli Uudessa-Seelannissa, Otagon yliopistossa, kehitetty ENGAGE-ohjelma. LeKe-hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin ohjelmaa suomalaisten perheiden kanssa sekä tutkittiin sen vaikuttavuutta. LeKe-toimintamallin avulla pyrittiin kehittämään lasten taitoja monella eri alueella: lasten kykyä säädellä käyttäytymistä ja tunteita, muistia, keskittymistä sekä yhteistyötaitoja. Ohjelman keskeisenä tarkoituksena on olla hauska ja vuorovaikutteinen – jotta vanhemmat ja lapset molemmat haluavat osallistua ohjelmaan loppuun saakka. Taitoja opetetaan lapsille tuttujen leikkien avulla.

LeKe-toimintaa arvioitiin vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden täyttämien kyselylomakkeiden avulla. Toimintamallia muokattiin vanhempienseminaarissa saadun palautteen sekä ryhmäohjaajien kokemusten perusteella. Hankkeen jälkeen muokatusta perheille suunnatusta LeKe-ryhmätoiminnasta järjestetään koulutusta sote-alan työntekijöille.

Yhteistyökumppanit

Dione Healey , Department of Psychology, University of Otago, New Zealand

Vesa Närhi, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän kaupunki

Espoon kaupunki

Rovaniemen kaupunki

 ADHD-liitto

Osuuskunta Toivo ry

Scroll to Top
Skip to content