MIKÄ ON LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN -HANKE?

Leikitään ja keskitytään -hankkeessa perheet osallistuvat viikoittain ryhmätoimintaan kahdeksan viikon aikana. Ensimmäisten 5 viikon aikana järjestetään ryhmätapaamiset, joissa vanhemmat pääsevät kerran viikossa keskustelemaan ja saavat vinkkejä lapsen keskittymisen ohjaamiseen leikkien avulla. Samanaikaisesti lapset oppivat leikkejä omassa ryhmässään. Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan. Ryhmätapaamisten jälkeen ryhmänohjaaja soittaa kotiin ja kyselee kuulumisia sekä antaa tarvittaessa lisäohjausta puhelimitse. Lopuksi kokoonnutaan vielä kerran vanhempien ja lasten omiin ryhmätapaamisiin.

Leikitään ja keskitytään -hanke pohjautuu Uudessa-Seelannin Otagon yliopistossa kehitettyyn ENGAGE-ohjelmaan (Enhancing Neurocognitive Growth with the Aid of Games and Exercise Programme), jossa psykologian tohtori ja kliininen psykologi Dione Healey on ohjelman pääkehittäjä sekä tutkimuksen vetäjä. ENGAGE-ohjelman avulla pyritään kehittämään lasten taitoja monella eri alueella: lasten kykyä säädellä käyttäytymistä ja tunteita, muistia, keskittymistä sekä yhteistyötaitoja. Ohjelman keskeisenä tarkoituksena on olla hauska ja vuorovaikutteinen – jotta vanhemmat ja lapset molemmat haluavat osallistua ohjelmaan loppuun saakka. Taitoja opetetaan lapsille tuttujen leikkien avulla. Menetelmän vaikuttavuutta arvioivassa tutkimuksessa todettiin lasten ylivilkkauden, aggressiivisuuden ja tarkkaamattomuuden vähentyneen intervention seurauksena ja vaikutukset myös pysyivät 3, 6 ja 12 kuukauden seurannoissa (Healey & Halperin, 2015).

Ryhmätoiminnan vaikutusta arvioidaan vanhempien ja päivähoidon täyttämien kyselylomakkeiden avulla. Toimintamallia voidaan myös edelleen muokata vanhempienseminaarissa saadun palautteen sekä ryhmäohjaajien kokemusten perusteella. Lisäksi hankkeessa tuotetaan näiden kokemusten pohjalta vanhemmille suunnattua materiaalia ja järjestetään koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lähteet
Healey, D.& Halperin, J.M. (2015) Enhancing Neurobehavioral Gains with the Aid of Games and Exercise (ENGAGE): Initial open trial of a novel early intervention fostering the development of preschoolers’ self-regulation. Child Neuropsychology, 21, 465-480.