LEKE YHDESSÄ – NIMENSÄ MUKAISESTI YHTEISTYÖHANKE

LeKe yhdessä -hankkeessa pyritään leikin avulla lisäämään lasten toiminnanohjauksen taitoja ja siten itsesäätelyä yhteistoiminnallisesti. Varhaiskasvatuksen lisäksi toimintaan otetaan mukaan vanhemmat, sote-puolen ammattilaiset sekä erilaiset järjestöt: Suomen vanhempainliitto, ADHD-liitto, Monikulttuurikeskus Gloria sekä Nicehearts Espoo.

Yhteistyö vanhempien ja oman lapsen päiväkodin varhaiskasvattajien välillä on luonnollisesti tiivistä. Keskustelu leikeistä ja niiden voimasta lapsen itsesäätelyn tukemisessa tuodaan osaksi päivittäistä vuorovaikutusta.  Vanhemmille järjestetään päiväkodin yhteinen vanhempainilta sekä osalle vanhemmista tarjotaan osallistumista vertaisryhmään. Kotona lapsen kanssa leikkimiseen innostetaan ja kannustetaan hankkeen kaikissa vaiheissa. 

Varhaiskasvatuksen ja sote-ammattilaisten työ hankkeessa tehdään yhteistyönä, joka sisältää tässä tapauksessa osallistumisen intervention toteuttamista edeltävään koulutukseen sekä pienryhmävaiheen toiminnan toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksen ja sote-palveluiden yhteistyön tavoitteena on se, että osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyötä tekevien ammattilaisten valmiudet tehdä konkreettista yhteistyötä ja tukea perheitä yhdessä vahvistuvat. 

Osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen ja monikulttuurijärjestöjen välille on Leke yhdessä -toiminnan aikana tarkoitus tarvittaessa synnyttää yhteistyötä monikulttuuriperheiden kanssa toimimisen sujuvoittamiseksi. Muut yhteistyöjärjestöt toimivat lähinnä konsultoivassa roolissa pitäen yllä heidän edustamiaan tärkeitä näkökulmia.