MIKÄ ON LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN YHDESSÄ -HANKE?

Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (Leke yhdessä) on STEA:n rahoittama hanke, joka toteutuu Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2020-2022. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan 3-5-vuotiaiden lasten itsesäätelyn kehitystä tukevaa, leikkiperustaista varhaiskasvatuksen toimintamallia. Varhaiskasvatuksen lisäksi toiminnassa ovat mukana perheet sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset – lasten itsesäätelyä tuetaan siis ”yhdessä”. 

Toiminnan kohderyhmää ovat 3-5-vuotiaat lapset. Osa toiminnasta suuntautuu kaikille lapsille riippumatta lasten taitojen lähtötasosta, ja osa toiminnasta on tarkoitettu tukemaan niitä lapsia, joiden ajatellaan hyötyvän lisäharjoituksesta.

LeKe yhdessä -hankkeessa mukana ovat Jyväskylän, Espoon, Rovaniemen ja Liedon kunnat. Kyseisissä kunnissa mukaan toimintaan valitaan 4-5 päiväkotia, joista kustakin toimintaan osallistuu joitakin päiväkotiryhmiä (n. 1-3), joissa pääosa lapsista on 3-5-vuotiaita.

Yhteistyökumppaneita toiminnassa kuntien lisäksi ovat Suomen Vanhempainliitto, ADHD-liitto, Monikulttuurikeskus Gloria Jyväskylässä sekä Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminta Espoossa. Hankkeen toteutumista seuraa ohjausryhmä, joka koostuu varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, monikulttuurisuuden sekä vanhempien osallisuuden asiantuntijoista.

LeKe yhdessä -hanke on syntynyt aiemmassa LeKe-hankkeessa (2017-2019) saatujen kokemusten pohjalta. Aiemmassa LeKe-hankkeessa kehitettiin leikkiperustaista itsesäätelyn tukiohjelmaa perheille.

LeKe yhdessä -hankkeessa kehitettävän toiminnan tavoitteet ovat:

  • Lisätä varhaiskasvatuksen keinoja tukea lasten itsesäätelyn kehitystä ja ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista
  • Tarjota vanhemmille, riippumatta esimerkiksi kielitaidosta ja voimavaroista, keinoja tukea lastensa itsesäätelyn kehitystä 
  • Vahvistaa vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa yhteisen leikkitoiminnan kautta
  • Tarjota vertaisryhmän kautta kasvatustukea vanhemmille, joiden lapset voisivat hyötyä vanhemman vahvemmasta ohjauksesta itsesäätelynsä kehitykseen
  • Luoda yhteistyötä osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen ja monikulttuurijärjestöjen välille monikulttuuriperheiden kanssa toimimisessa
  • Tehostaa osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden valmiuksia tehdä konkreettista yhteistyötä perheiden tukemiseksi

Yhteistyökumppanit

Dione Healey , Department of Psychology, University of Otago, New Zealand

Jyväskylän kaupunki

Espoon kaupunki

Rovaniemen kaupunki 

Liedon kaupunki

ADHD-liitto

Suomen Vanhempainliitto

Nicehearts ry/ Espoon Naapuriäiti-toiminta

Monikulttuurikeskus Gloria