Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke (Leke yhdessä) on STEA:n rahoittama hanke, joka toteutuu Niilo Mäki Instituutissa vuosina 2020-2022. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan 3-5-vuotiaiden lasten itsesäätelyn kehitystä tukevaa, leikkiperustaista varhaiskasvatuksen toimintamallia. Varhaiskasvatuksen lisäksi toiminnassa ovat mukana perheet sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset – lasten itsesäätelyä tuetaan siis ”yhdessä”. 

Toiminnan kohderyhmää ovat 3-5-vuotiaat lapset. Osa toiminnasta suuntautuu kaikille lapsille riippumatta lasten taitojen lähtötasosta, ja osa toiminnasta on tarkoitettu tukemaan niitä lapsia, joiden ajatellaan hyötyvän lisäharjoituksesta.

LeKe yhdessä -hankkeessa mukana ovat Jyväskylän, Espoon, Rovaniemen ja Liedon kunnat. Kyseisissä kunnissa mukaan toimintaan valitaan 4-5 päiväkotia, joista kustakin toimintaan osallistuu joitakin päiväkotiryhmiä (n. 1-3), joissa pääosa lapsista on 3-5-vuotiaita.

Yhteistyökumppaneita toiminnassa kuntien lisäksi ovat Suomen Vanhempainliitto, ADHD-liitto, Monikulttuurikeskus Gloria Jyväskylässä sekä Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminta Espoossa. Hankkeen toteutumista seuraa ohjausryhmä, joka koostuu varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, monikulttuurisuuden sekä vanhempien osallisuuden asiantuntijoista.

LeKe yhdessä -hanke on syntynyt aiemmassa LeKe-hankkeessa (2017-2019) saatujen kokemusten pohjalta. Aiemmassa LeKe-hankkeessa kehitettiin leikkiperustaista itsesäätelyn tukiohjelmaa perheille.

Dione Healey , Department of Psychology, University of Otago, New Zealand

Jyväskylän kaupunki

Espoon kaupunki

Rovaniemen kaupunki 

Liedon kaupunki

ADHD-liitto

Suomen Vanhempainliitto

Nicehearts ry/ Espoon Naapuriäiti-toiminta

Monikulttuurikeskus Gloria

Scroll to Top
Skip to content