HANKKEEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ

Hankkeen tavoitteet

  1. Lasten toiminnanohjauksen vaikeuksia ennaltaehkäisevän vanhempainohjauksen menetelmän kehittäminen.
  2. Uudessa-Seelannissa tutkitun leikin ohjaamiseen perustuvan menetelmän soveltaminen Suomen oloihin.
  3. Vanhempien ja lapsen leikkitoiminnan ryhmäohjauksen toteutus, muokkaaminen ja arviointi.
  4. Ryhmäohjauksesta saatuun kokemustietoon perustuvan vanhemmille suunnatun verkkomateriaalin tuottaminen.
  5. Kehittämishankkeessa tuotetun ryhmäohjausmallin ja verkkomateriaalin soveltaminen ja integroiminen kuntien terveydenhuollon toimintaan.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat 4-5 -vuotiaatlapset, joiden vanhemmat ovat huolissaan lasten toiminnanohjauksen vaikeuksista, kuten ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta ja/tai tarkkaamattomuudesta.