LEKE YHDESSÄ -TOIMINTA VARHAISKASVATUKSESSA

LeKe yhdessä -hankkeen tarkoituksena on, että päiväkotiryhmien kaikki 3-5-vuotiaat lapset saavat tukea toiminnanohjauksen taitojen, ja sitä kautta itsesäätelyn, kehitykseen. Päiväkodissa järjestetään päivittäin lapsiryhmälle vähintään 15 minuuttia kestävä leikkihetki 6 viikon ajan.

Leikkihetkillä lapset harjoittelevat toiminnanohjauksen taitoja, kuten reaktioiden hillitsemistä, tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä sekä työmuistia. Lisäksi rentoutusleikkien kautta harjoitellaan oman tunnetilan säätelyä. Leikit ovat tuttuja ja helppoja säännöiltään. Lasten kanssa toimivat aikuiset kääntävät havainnoinnin ja tuen lasten itsesäätelyyn. 

Leikkitoiminnan toteutus on melko vapaata. Leikkihetkiä muokataan niin, että leikit harjoittavat kussakin päiväkotiryhmässä juuri sen ryhmän lasten taitoja ja asettuvat luontevasti osaksi varhaiskasvatuksen muuta toimintaa.  Leikkien on tarkoitus myös näkyä oppimisympäristössä sekä arkisessa viestittelyissä ja keskusteluissa vanhempien kanssa. Vanhemmat on tarkoitus saada mukaan kiinnostumaan leikistä välineenä lasten toiminnanohjauksen tukemiseen. Aiheesta järjestetään myös vanhempainilta. 

Osa lapsista hyötyy pidemmästä ja tiiviimmästä harjoittelusta. Heidän kanssaan jatketaan koko ryhmän toiminnan jälkeen ohjattuja leikkihetkiä kolme kertaa viikossa noin 30 minuuttia kahdeksan viikon ajan. 

Lasten vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta osallistua päiväkodilla järjestettävään vertaisryhmään. Ryhmän vetäjänä toimii psykologi parinaan joko toinen psykologi, perhetyöntekijä tai varhaiskasvatuksen ammattilainen. Vanhempien vertaisryhmä kokoontuu kahdeksan viikon ajan yhteensä kuusi kertaa. Näiden lisäksi kahdella viikolla työntekijä soittaa kotiin kysyäkseen kuulumisia ja antaa tukea yksilöllisemmin, jos sellaiseen on tarvetta. Vanhempien vertaisryhmässä keskustellaan itsesäätelyn tukemisesta leikin avulla. Keskustelu lähtee liikkeelle edellisten viikkojen kokemuksista ja perustuu aina leikkikokemuksiin ja niiden jakamiseen. Tavoitteena on, että vanhemmat leikkivät lapsensa kanssa kotona vähintään 20 minuuttia päivässä ohjelman keston ajan.