LeKe-koulutus tulossa keväällä!

Syksyn 2021 koulutuksen hyvien kokemusten siivittämänä olemme ilolla tarjoamassa keväällä 2022 uutta LeKe-toimintamallin käyttöönottoon valmistavaa koulutusta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 25.1.2022, ja ilmoittautuminen sekä tarkemmat tiedot löytyvät täältä:

https://koju.nmi.fi/tuote/leikitaan-ja-keskitytaan-leke-pienten-lasten-toiminnanohjauksen-vahvistaminen-15-2-8-4-ja-13-5-2022-tampere-ja-webinaari/

LeKe-intervention tavoitteena on vahvistaa lasten toiminnanohjauksen taitoja ja itsesäätelyä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista myöhemmissä kehitysvaiheissa. LeKe pohjautuu Uudessa-Seelannissa kehitettyyn menetelmään, jonka on tutkimuksissa todettu tehokkaasti vähentävän lasten ylivilkkauteen, tarkkaavuuteen ja käytösongelmiin liittyviä vaikeuksia. Menetelmä sopii alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten (kuntien sote-palvelut, yksityiset palveluntarjoajat) ryhmämuotoiseksi työkaluksi tukemaan vanhempien valmiuksia pienten lasten itsesäätelyn vahvistamisessa. LeKe-toiminnan kautta voidaan myös kehittää terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen rajapintaan toimiva yhteistyömalli lapsiperheiden tukemista varten.